Pro mírně pokročilé - Pre-Intermediate level

11.05.2009 09:54

Kurz rozvíjí základní znalost AJ. Studenti v mírně pokročilém kurzu chápou základní pravidla gramatiky a dokáží je používat. Výuka probíhá v AJ, jen obtížnější gramatiku překládám a vysvětluji studentům v ČJ. Po vysvětlení vždy následuje řádné procvičení v rozhovoru.  Témata rozhovorů jsou cestování, rodina, příroda, život ve městě...atp.  Cílem tohoto kurzu je naučit studenty vyjádřit se na dané tema v AJ bez nuceného překládání z ČJ.

Stěžejními materiály jsou učebnice New Headway Pre-Intermediate Student´s Book a Workbook a učebnice gramatiky English Grammar in Use.

V kurzu je maximálně 6 studentů. Výuka probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.