Kurzy AJ pro studenty a dospělé

Pro začátečníky - Elementary level

Skupinový kurz pro začátečníky je zaměřen na získání základních znalostí AJ, osvojení frází potřebných při komunikaci na dovolené, při cestování, na letišti, v obchodě, v hotelu, ve směnárně atp.  Již od 1. lekce studenti hovoří - systém SMALL TALKS na který postupně "nabalují" další slovní zásobu a rozšiřují rozhovory. Studenti dostávají domácí úkoly na procvičení probrané látky - písemné, poslechy.

Stěžejními materiály pro tento kurz jsou učebnice New Headway Elementary Student´s Book a  Workbook a učebnice gramatiky Essential Grammar in Use.

V kurzu jsou ideálně 4 studenti (maximálně 6 studentů).  Hodina probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.

Pro mírně pokročilé - Pre-Intermediate level

Kurz rozvíjí základní znalost AJ. Studenti v mírně pokročilém kurzu chápou základní pravidla gramatiky a dokáží je používat. Výuka probíhá v AJ, jen obtížnější gramatiku překládám a vysvětluji studentům v ČJ. Po vysvětlení vždy následuje řádné procvičení v rozhovoru.  Témata rozhovorů jsou cestování, rodina, příroda, život ve městě...atp.  Cílem tohoto kurzu je naučit studenty vyjádřit se na dané tema v AJ bez nuceného překládání z ČJ.

Stěžejními materiály jsou učebnice New Headway Pre-Intermediate Student´s Book a Workbook a učebnice gramatiky English Grammar in Use.

V kurzu  jsou ideálně 4 studenti ( maximálně 6 studentů). Výuka probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.

Pro středně pokročilé - Intermediate level

 Kurz pro středně pokročilé probíhá v AJ. Za celou vyučovací hodinu se nepoužije jediné české slovo při konverzaci. Při překladu textu či specifických slovních obratů je to samozřejmě nutné, ale 99% výuky probíhá v AJ. Výuka je zaměřena na plynulý projev, vyjádření osobního názoru na dané téma, diskuzi..atp. Studenti dostávají domácí práce - písemné 150 slov (vyjádření názoru na dané téma, získávání informací a jejich následná interpretace) a poslechové - popsat situaci.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří si buď chtějí udržet úroveň své AJ, nemají možnost ji jinde využít. Nebo jako navazující kurz po kurzu pro mírně pokročilé. Absolvent kurzu pro středně pokročilé dokáže sebevědomně používat AJ jak v osobním tak v profesním životě.

Při výuce využívám zejména učebnice New Headway Intermediate Student´s Book a Workbook a učebnici gramatiky Advanced Grammar in Use.

V kurzu  jsou ideálně 4 studenti ( maximálně 6 studentů).. Výuka probíhá 1x týdně v časovém intervalu 60minut.